Prime Frontier Oy

Frontier is a line of division between different or opposed things or a new field for exploitative or developmental activity

(Merriam-Webster Dictionary)

Prime Frontier Oy

Prime Frontier Oy on vahvasti tulevaisuuslähtöinen työelämän kehittämiseen erikoistunut yritys. Haluamme ymmärtää nykytilanteen todelliset rakenteet ja ennakoida lähitulevaisuutta tuottaen ratkaisuja, joista hyötyvät niin omistajat, johto, työntekijät kuin asiakkaatkin. Haluamme ja kykenemme luomaan arvoa poikkeuksellisilla tavoilla.

Tämän päivän saturoiduilla, kilpailluilla markkinoilla on entistä vaikeampaa kasvaa tutuilla, hyväksi koetuilla keinoilla tuottaen samaa kuin aiemminkin. Olemme jo nyt tunnettuja siitä, että pystymme näkemään sinne minne muut eivät näe ja löytämään uusia mahdollisuuksia sekä kasvun rakennusaineksia sieltä mistä muut eivät niitä löydä.

Palvelumme ulottuvat asiantuntijapuheenvuoroista pitkiin valmennusohjelmiin.

Palvelut

  • Keynote-puheenvuorot, juonto- ja puheenjohtajatehtävät
  • Coaching, mentorointi ja erityisesti kehittämisen fasilitointi
  • Tutkimus- ja ennakointihankkeet
  • Johtoryhmä- ja henkilöstövalmennukset
  • Strategiatyöskentelyn tuki
  • Työkulttuurianalyysi, -tutkimus ja kehittäminen
  • Yhteisö- ja jäsenyysmallien kehittäminen